REKLAMACE & ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy a reklamace
právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu.Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali nebo mají zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat

Rosiak PPHU

Zamkowa 9

58-530 Kowary

Polsko

E-mail: biuro@furniture24.cz

prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Zboží odebíráme na naše náklady. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Na

Rosiak PPHU

Zamkowa 9

58-530 Kowary

Polsko

E-mail: biuro@furniture24.cz

Tímto ruším/my (*) mnou/námi uzavřenou smlouvu o koupi
následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)
datum

________________

(*) Nehodící se škrtněte.

*****************************


Reklamace
Nábytek, který jsem koupil, má výrobní vady nebo chybějící prvek.
Jak podat stížnost?

Pro uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formulář. Popište přesně, jaký nábytek reklamujete, jakého prvku se reklamace týká, popište poškození a přiložte fotografie. Pokud je balík poškozen při přepravě, potřebujete také protokol o poškození od kurýrní společnosti.
Co potřebuješ?

– K posouzení vaší stížnosti jsou nutné následující informace:

- číslo objednávky (najdete ho v emailech o vaší objednávce),

- název reklamovaného nábytku, jeho index a číslo artiklu (informace naleznete v montážním návodu přiloženém k nábytku),

- podrobný popis závady/poškození nábytku,

- fotografii poškozeného kusu nábytku,

-Pokud při přepravě zjistíte poškození vnějšího obalu, nezapomeňte k reklamaci přiložit protokol o poškození od kurýrní společnosti.

Bez poskytnutí všech potřebných informací nemohou naši konzultanti vaši žádost posoudit. V další komunikaci si vyžádají doplňující informace a teprve po jejich obdržení mohou zahájit reklamační řízení.
přezkoumání stížnosti

Po odeslání reklamace obdržíte potvrzení o přijetí na e-mailovou adresu uvedenou při podání reklamace. Naši specialisté vaši žádost okamžitě posoudí a případ důkladně prozkoumají. Do 14 dnů Vás budeme informovat o dalším postupu k realizaci reklamace. Naši specialisté vás také mohou požádat o zaslání dalších informací nezbytných pro zpracování stížnosti.
Vyřizování reklamací

Reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji. Postup reklamace se liší v závislosti na typu stížnosti.
Poškozená nebo chybějící položka

Reklamované věci Vám zašleme na naše náklady ihned po obdržení od výrobce nebo přímo od něj pro urychlení reklamačního procesu. Vážíme si vaší trpělivosti – pro zpracování stížnosti může být nutné vytvořit nové položky. Pokud si myslíte, že výměna nebo přidání nového kusu není problém, můžete nábytek sestavit a používat tak, jak bylo zamýšleno.
čalouněný nábytek:

Naši specialisté kontrolují, zda je nutná návštěva prodejce. V takovém případě vám servisní technici domluví návštěvu u vás doma. Pokud je to možné, opraví nábytek na místě. Termín servisní návštěvy je stanoven individuálně a závisí na technologických a logistických možnostech výrobce nebo servisu. Před návštěvou servisu může být nutné vyrobit potřebné položky. Důležité: Nábytek můžete plně používat až do návštěvy servisního technika.
Kontaktujte reklamační oddělení:

office@furniture24.cz