Ochrona osobních dat

Informační doplněk o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Správcem vašich osobních údajů je Marek Rosiak podnikající pod jménem Marek Rosiak PPHU se sídlem v Kowarech (ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary), dále jen správce.

2. Na správce se můžete obracet pomocí elektronické pošty na adrese: ado@furniture24.cz, tel.: +48 75 6126396, písemně či osobně na adrese Prodejna nábytku, ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary, Polsko.

3. Právním základem pro zpracování vašich dat je smlouva mezi vámi a správcem, dále jen "smlouva", jenž byla uzavřena transakcí přes  www.furniture24.cz, v kanceláři či objednávek na dálku za použití jiných médií, např. prostřednictvím e-mailu, faxu nebo telefonu a pro které je nutné zpracování osobních údajů. Pokud jste podnikatel, který provozuje individuální podnikání a nebo pracujete ve formě společnosti, mohou být vaše data použita a doplněna i z údajů z Databáze firem a živnostníků.

4. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro pro účely související se smlouvou a budou plně respektovat platná nařízení a to zejména:

  1) podle čl. 6, zákona 1 písmene b, a c, GDPR za účelem:

     a, přijmout opatření před uzavřením smlouvy na žádost osoby, jejíž osobní údaje jsou nutné k uzavření smlouvy tak, aby mohla být smlouva uzavřena přímo přes formulář www, nebo předáné přímo vámi.

     b, umožnit platbu elektronickou cestou

     c, potvrdit příjem reklamace a odpovědět na ni na podanou poštovní nebo elektronickou adresu (e-mail)

     d, odpovídat na vaše požadavky, žádosti a otázky

     e, plnit zákonné povinnosti uložené správci

  2) Na základě právní zodpovědnosti správce na základě čl. 6 zákona 1 písmeno f za účelem:

     a, vyšetřování nebo zajišťování pohledávek, vymáhání pohledávek, soudního řízení.

     b, ukládat data pro archívní účely a zajišťovat jejich bezpečnost.

5. Poskytování osobních údajů není povinné, ale v tomto případě nelze smlouvu uzavřít ani plnit.

6. Osobní údaje, které byly zpracovány za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti správce, budou uchovány po dobu trvání smlouvy a po jejím uplynutí na dobu nezbytně nutnou k:

     a, poprodejní servis, např. vyřizování stížností.

     b, zajištění nebo uplatňování vzniklých nároků

     c, plnění zákonných povinností správce, např. vyplývajících z daňových, účetních a jiných zákonů a předpisů.

        Po tomto období pod podmínkou, že uchování dat už není nutné, budou údaje v našich databázích anonymizovány a mazány.

7. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty našim oprávněným pracovníkům a jejich spolupracovníkům a těm, kteří byli pověřeni správcem při zajištění on-line obchodu, kurýrům, on-line platebním službám a dalších poskytovatelů služeb pro správce, jako je účetnictví a další podpora on-line obchodování. Patří mezi ně zejména tyto subjekty: Společnost sprostředkující platby, společnosti poskytující telekomunikační služby, banky, provozovatelé poštovních služeb, dopravní a kurýrní společnosti, informační kanceláře, inkasní agentury, firmy pro archivaci dokumentů, firemní partneři poskytující IT služby a údržbu webových stránek. Poskytnutí vašich osobních údajů třetím osobám, o kterých je psáno výše, se může uskutečnit jen na základě příslušných smluv, kterými tyto subjekty správce pověřuje.

8. Správce nemá v úmyslu poskytnout vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

9. V souvislosti se spracováním vašich osobních údajů správcem, máte právo podání stížnosti u dozorčího orgánu.

10. Na základě vašich osobních údajů, nebude administrátor přijímat automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování osob.